Påven Franciskus, papister och STASI-svenskar

För oss som bekänner oss till den sanna kristna tron så är Påven Franciskus kommande besök i Lund inget att fira.  Här ska papisterna mötas med ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

För oss som bekänner oss till den sanna kristna tron så är Påven Franciskus kommande besök i Lund inget att fira.  Här ska papisterna mötas med de gudlösa kättarna i Svenska Kyrkan och konspirera mot den sanna kristenheten. 

Att Svenska Kyrkan sedan länge är styrd av kommunister ja, jag dristar mig att säga rena STASI-svenskar torde för varje sann kristen stått klart sedan länge. Att man släpper in ärkepapisten, il papa i landet är ytterligare ett bevis på förfallet. Ett förfall som går tillbaka till Nathan Söderbloms dagar då han redan 1925 började med en undfallande linje mot kättare i samband med det stora ekumeniska mötet i Stockholm. Men inte ens Nathan Söderblom dristade sig till att bjuda in romerska katoliker till vårt land.

Påve Franciskus
Påve Franciskus, ytterligare en kättare på den heliga stolen i Rom.

Varje sann kristen, ja varje anständig människa bör resa till Lund för att protestera mot den invasion som stundar.

Det har funnits kristna påvar

Jag säger inte att alla påvar har tjänat anti-krist. Påven Gregorius IX (1227 – 1241) var definitivt något på spåren beträffande den kyrkliga rättsskipningen. Men efter det har man övergett den sanna kristna tron. Dödsstöten för den romerska katolicismen som en del av den sanna kristenheten kom i samband med att Johannes XXIII utlyste det Andra Vatikankonciliet.

Kampen börjar 31 oktober

Nu gör papisterna och kommunisterna i den s.k. Svenska Kyrkan gemensam sak för att utrota den lilla gnutta anständighet och renlärighet som finns kvar i vårt land. Jag för min del tänker inte stillatigande lägga mig ner och acceptera detta. Låt den 31 oktober bli den dag då vi, den sanna trons försvarare, sätter ner foten och protesterar. Att vi med gemensamma krafter protesterar mot den synd och det kätteri som tagit makten över vårt land. Att vi demonstrerar mot Påven Franciskus besök utanför Domkyrkan i Lund. Det är dags att kämpa emot!

Fromma hälsningar,

/Åke

 

 

Annons
Annons