Hur man skapar fler jobb via solidaritet

I debattartikeln ”Nyanlända behöver jobb – samtidigt försvinner seriösa företag” lyfter Svenska Dagbladet upp riskerna med att ta bort ROT och RUT på sina ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

I debattartikeln ”Nyanlända behöver jobb – samtidigt försvinner seriösa företag” lyfter Svenska Dagbladet upp riskerna med att ta bort ROT och RUT på sina näringslivssidor.

Som vanligt förstår högerjournalisterna på ekonomisidorna inte regeringens genomtänkta ekonomiska strategi och  balansräkning, varför detta blir marknadsfört som ett jätteproblem istället som en solidaritetshandling. Självklart ska alla i Sverige ha jobb oavsett utbildning, hudfärg eller kön. Det har inte med RUT och ROT att göra, utan om medmänsklighet.

Ett nytt förslag borde rimligtvis vara att låta tio människor utföra samma jobb som en person i dagsläget gör. Man delar på lönen. Då kan vi helt ta bort rut och rot samtidigt som de dryga 300 000 som är arbetslösa får jobb och vi kan ta in ca 20 000 flyktingar per vecka. Någon kanske invänder att man inte kan leva på tiondelen av en normal lön idag, men det löser vi genom att först öka lönerna med 1000%, d.v.s. en tiodubbling av nuvarande nivå. Tack vare detta ökar vi dessutom landets BNP ordentligt. Funkar inte detta på frivillig basis lagstiftar man helt sonika bort arbetslösheten likt man gjorde i de socialistiska arbetarparadisen i Öst- och Centraleuropa. Sen ska BNP-måttet innefatta obetalt arbete såsom hushållsarbete och barnpassning. På så vis stärks ekonomin och kvinnors samhällsinsatser tydliggörs.

Att det sedan skall krävas en kvinnlig kulturprofil till att komma på en sån uppenbar lösning i Sverige gör mig orolig för landets framtid.

Det hade aldrig hänt i Gambia.

Rakel de Biehl är Kulturkrönikör och Gambiakännare

Annons
Annons