Ropen skalla, otack åt alla!

Otack sägs ju vara världens lön, vilket skulle innebära att debatten i Sverige utav idag är av det mer otacksamma slaget, då modeordet tycks ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

Otack sägs ju vara världens lön, vilket skulle innebära att debatten i Sverige utav idag är av det mer otacksamma slaget, då modeordet tycks vara just lön.

Till exempel propagerar LO, med Karl-Petter Thorwaldsson i spetsen, på Göteborgs-Postens debattsida för bevarandet av höga ingångslöner med motivationen att “LO:s medlemmar skall kunna leva på sin lön” utan att behöva vara beroende av bidrag från det offentliga. Alltså, låter det inte väldigt mycket som en Moderat riksdagsmotion från mitten av 90-talet?. Huruvida Thorwaldsson i och med uttalandet även ställer sig positiv till att avskaffa barnbidraget, bostadsbidraget och socialbidraget för folk med arbete framgår inte av artikeln.

Thorwaldsson hinner också med att blanda in integrationsfrågan i sitt resonemang, i det att han gärna ser höga subventioner riktat mot nyanlända som en lösning. Aristofanes.se misstänker att frågan förr eller senare kommer ställas på sin spets för gruppen LO-anslutna nyanlända, då subvention senast vi kollade var en synonym för just bidrag.

Företagarnas VD Günther Mårder, å sin sida, framhåller i samma tidning värdet av låga ingångslöner. Han vill även sänka arbetsgivaravgiften generellt och plocka bort breda subventioner som snedvrider konkurrensen. Gör Günther detta på grund av sina medlemmars egenintresse? Inte då. Günther tänker på integrationen av nyanlända. Lustigt nog lovprisar han samtidigt RUT-avdraget, vilket trots allt får anses som en ganska bred subvention. Dina medlemmars RUT-erbjudande och andras jävla subventioner, eller hur Günther?

Aristofanes.se önskar dem bägge lycka till med att förklara logiken i sina respektive resonemang för någon som orkar bry sig tillräckligt om vad de tycker för att bli förbannade.

Annons
Annons