Progressivt synsätt för ett progressivt samhälle

Läser i den annars hemska Göteborgsblaskan att vi äntligen får se ett progressivt förslag om glasögonbidrag till alla barn. Det är starkt av Löfven ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

Läser i den annars hemska Göteborgsblaskan att vi äntligen får se ett progressivt förslag om glasögonbidrag till alla barn.

Det är starkt av Löfven att ta ett sådant progressivt beslut som omfattar alla barn. Eller som Olof Palme sa i sitt tal till kongressen 1975.

Man kan inte med ett individualkapitalistiskt betraktelsesätt hålla på och tala om mina barn och dina, utan det är fråga om våra barn – det gäller varenda tjatting. Därför ska barnen sättas i förgrunden.

Och så är det givetvis. Det är ett progressivt sätt att tänka att sätta barnen i förgrunden. Och då kan vi inte hålla på och skilja på var någon är född. Det vore ju fruktansvärt med en sådan indelning! Om ett barn på något av Migrationsverkets boenden behöver progressiva glasögon så är det givetvis en självklarhet att vi solidariskt bekostar dessa gemensamt. Att förvägra ett barn rätten att bli mobbad som glasögonorm enbart på grund av att denne är flykting är inget annat än rasism.

Inte blir ditt rödvin dyrare och självklart har du råd med både din pizza och ditt Netflix-abonnemang. Vi har råd, för om vi inte ger alla barn en likvärdig start i livet och möjlighet att se vad som står i skolböckerna, hur ska vi då kunna förvänta oss att de i framtiden ska kunna vara med och bidra till samhället? Vi har inte råd att låta bli!

Så ge alla barn som behöver progressiva glas ett progressivt glasögonbidrag. Ju progressivare, desto bättre.

/Filip

Annons
Annons