Zara Larsson vill ta bort det manliga pronomenet han

Zara Larsson, kvinnorättskämpe, manshatare och feminist, vill ta bort det manliga pronomenet han – och istället ersätta det med det eller den. Anledningen till detta är att man på sikt helt ska avhumanisera det manliga könet. Det är ett bra sätt att distansera sig från personen (grisen) man interagerar med. Det såg vi inte minst […]