Värdiga vis

Huruvida tabloiden Expressen anser att avrättningsmetoderna under folkmordet av armenier skedde på ett "värdigt vis" eller om det kunde sköts snyggare och mer effektivt är i dagsläget oklart.

Det har kommit till vår kännedom att tabloiden Expressen har synpunkter kring effektiva och “värdiga” sätt att ta misshagliga individer av daga. Gift är ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

Det har kommit till vår kännedom att tabloiden Expressen har synpunkter kring effektiva och “värdiga” sätt att ta misshagliga individer av daga.

Gift är den metod som tabloiden Expressen förespråkar för hantering av sk mänskliga skadedjur på ett “värdigt vis”. Då det av vissa personer i ledande ställning på tabloiden anses vara en “bisarr tolkning” av de föreslagna arbetsmetoderna så vore det bra med ett förtydligande kring vad Expressen anser vara “värdiga vis”. Är nackskott mindre värdigt än halshuggning? Eller är Zyklon B att föredra?

Vi har förgäves försökt hitta chefredaktörens tweet med åsikter i frågan kring hur tabloiden Expressen tycker man ska hantera misshagliga individer. Det ställningstagandet tycks vara raderat. Vi tolkar den raderade tweeten som att tabloiden Expressen ej har tagit officiell ställning kring vilka avrättningsmetoder av misshagliga individer (sk bruna råttor) som är att föredra.

Annons
Annons