Utan att kunna försvara sig kan man bli blockerad av okynnesanmälare