Varför vi bör ha särlagstiftning för muslimer

Det råder ingen tvekan om att Sveriges rättsväsende havererar mer och med för varje dag som går.  Det är svårt för grispolisen att veta ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

Det råder ingen tvekan om att Sveriges rättsväsende havererar mer och med för varje dag som går. 

Det är svårt för grispolisen att veta vilka linjer de ska arbeta efter. Det är exempelvis svårt att gripa någon utan identitetshandling som gjort ett brott. Det går inte heller att utvisa en tungt kriminell person om du inte vet vilket land denne kommer ifrån. Detta i sig är inget problem just när det gäller muslimska män, de ska självklart få göra som de vill. Allt annat är rasistiskt och oacceptabelt.

Men för att vi ska kunna utesluta en för hård och rasistisk behandling av muslimer bör vi införa särlagstiftning för dem.

Vi bör lära oss av de länder som har en framsynt och inkluderande kultur och lagstiftning. Länder som Dubai och Saudiarabien har en lagstiftning som tar hänsyn till muslimers rättigheter och lägger skulden vid våldtäkt där den hör hemma. Vi har mycket att lära.

Gris-Sverige gör allt för att stigmatisera men nu säger jag, F! och alla muslimer inom MP stopp. Inför särlagstiftning nu! Jag kommer att sitta hela dagen utanför riksdagen idag för att stå upp för mitt förslag. Jag och Mehmet har redan jobbat ihop en motion som jag skickat till Lövfen. Han borde hålla med.

Love Rachiali

Annons
Annons