”Snorbusar” kan vid överdriven konsumtion orsaka fetma och bristande kognitiv förmåga

Steven J. Russell vid American College of Health Science i Austin, Texas har i en omfattande studie slagit fast att överdriven konsumtion av sk ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

Steven J. Russell vid
American College of Health Science i Austin, Texas har i en omfattande studie slagit fast att överdriven konsumtion av sk ”snorbusar” kan vara skadligt för hälsan. Enligt studien så ska personer som regelbundet äter sitt eget snor löpa större risk att drabbas av fetma och även den kognitiva förmågan riskerar att bli starkt nedsatt.

Studien visar att sk ”snorätare”(snot-eaters) ofta lider av bristande impulskontroll och därför i högre utsträckning än den övriga befolkningen tenderar att överdriva konsumtion av mat och alkohol. Det tycks även vara så att de har dålig disciplin när det gäller att skaffa sig regelbunden motion. Allt detta är kända faktorer som orsakar fetma.

När det gäller den bristande kognitiva förmågan så tar detta sig ofta uttryck i att de har svårt att se orsak-verkan samband. Det tycks också vara så att de i högre grad rent impulsivt intar en ståndpunkt för att i nästa stund inta en annan ståndpunkt som står i direkt konflikt med den första ståndpunkten.

Steven J. Russell sammanfattar studien så här:
”Inte nog med att det är en ganska vidrig ovana, de här snorätarna gör livet surt för sin omgivning i största allmänhet. De tar upp överdrivet mycket plats i kollektivtrafiken och de tar ofta för vana att utsätta sin omgivning för rent imbecilla resonemang som de kräver att omgivningen ska ta på allvar.”

Vi på Aristofanes hoppas att denna studien uppmärksammas av Socialminister Annika Strandhäll och att åtgärder vidtas för att komma till rätta med detta folkhälsoproblem.

Annons
Annons