Medborgerlig samling har äntligen hittat en profilfråga

Vi har under det senaste året kunnat följa det nybildade partiet Medborgerlig Samling (MED) och hur de genom olika pubkvällar samt i sociala medier ...

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter

Vi har under det senaste året kunnat följa det nybildade partiet Medborgerlig Samling (MED) och hur de genom olika pubkvällar samt i sociala medier försöker bli en politisk kraft att räkna med i Sverige. De har ett ambitiöst partiprogram med, vad som vid en första anblick verkar vara, ganska vettiga förslag.

Aristofanes lät sig dock inte nöja sig med detta utan ville gå på djupet med vad MED verkligen vill och vad de ser som viktigaste frågan i valrörelsen. Vi lyckades efter idogt arbete komma i kontakt med en person som har inblick i MEDs kommande valkampanj och som är väl förtrogen med de strategier partiet har lagt upp inför valrörelsen.

Hur ser ni på möjligheterna att komma in i riksdagen 2018?
”Vi är försiktigt positiva kring våra chanser. Det kommer krävas hårt arbete för att vi ska få en egen artikel på svenska Wikipedia.”

Ni vill bland annat överge asylrätten till förmån för ett kvotsystem, kommer det bli er huvudfråga i valrörelsen?
”Givetvis så är migrationsfrågan en viktig fråga, men det kommer inte bli valrörelsens huvudfråga, iaf inte om vi får bestämma.”

Nu får ni ju knappast sätta agendan för valrörelsen, men vilken är er huvudfråga om ni nu fick välja? Är det trygghetsfrågorna med polis, rättsväsende och försvar? Eller är det den ekonomiska politiken som kommer stå i fokus?
”Alla dessa frågor är naturligtvis viktiga, men för vår del är det ju demokratifrågan och att vi får en egen artikel på svenska Wikipedia som står i fokus.”

Med demokratifrågan, menar ni då minskat antal riksdagsledamöter, återinfört tjänstemannaansvar eller att bekämpa identitetspolitikens framfart inom det offentliga Sverige?
”Nej, huvudfrågan som vi ser det är att vi får en egen artikel på svenska Wikipedia. Lyckas vi uppnå det till september 2018 så har vi bedrivit en framgångsrik valrörelse.”

Aristofanes önskar MED lycka till i kampen för en egen Wikipediaartikel, men tycker att de borde höja ribban en aning.

Annons
Annons