Sverigedemokratisk toppdiplomat erbjuden ett Generalkonsulat

Det hör inte till vanligheterna att vår ”granne i Öst” begär att Sverige utnämner en specifik person till en diplomatisk postering. Den senaste gången det inträffade var, enligt vanligtvis säkra källor, när GRU tyckte att Sven Hirdman vore lämplig på posten som svensk ambassadör i Moskva. Men att en sådan här begäran kommer på statschefsnivå […]