Katerina Janoch vs Pocket shop = Popcorn

Vi på Aristofanes är väl kanske inte ensamma att notera bråket mellan Katerina Janouch och Pocket Shop. Katerina Janouch verkade tro att hennes böcker blev utrensade av Pocket Shop då orderingången minskat därifrån på grund av #jagarhar-rörelsen. Jagärhär-aktivisten Zandra Weldon, som av en händelse också råkar vara Inköpschef på Pocket Shop, kände sig nödgad att […]

Samhällskollapsen når Eskilstuna kommun! Inga leasade BMW till komvuxstudenter!

Idag fick vi alla ta del av det skakande reportaget i P4 Sörmland på hur långt förfallet av välfärdssamhället har gått i Eskilstuna. Komvuxstudier och praktiska yrkesskolor genererar inte längre leasade BMW:s och tillräckligt med inkomst för att finansiera Rogaine och en kaffe efter de dagliga studierna för den 23-årige Mohamed Hassan.