#åtalaossockså

Tydligen så har den svenska polisen börjat pröva satir mot ”hets mot folkgrupp” och Jan Sjunneson har blivit kallad till polisförhör. Därför väljer vi att dela samma bild som Jan Sjunneson har delat och som föranlett hans kallelse till polisförhör. Vill den svenska polisen komma i kontakt med oss för att vi också sprider den […]