Jag är så glad att jag är svensk, som Birgitta Andersson kvittrade.