Horoskop – Stenbocken

22 december – 19 januari Att stenbockar är outhärdliga besserwissrar är ett allmänt känt faktum, men långt ifrån hela sanningen. Du är dessutom så fruktansvärt tråkiga att klockorna stannar – och träig till den milda grad att stjärnorna avråder dig från besök i områden där bävrar utgör en naturlig del av faunan. Å andra sidan […]