Särskild elransonering för miljöpartister

Sverige hotas av elbrist då man valt att stänga ner kärnkraftsreaktorer i förtid.

Efter att Ringhals 1 och 2 nu har stängt väntar akut elbrist i de södra delarna av landet. För att komma till rätta med detta utreds nu en rad olika lösningar för att Sverige inte ska vara helt beroende av “fulel” från Polen och Tyskland. Ett av förslagen är att de miljöpartister, vars kamp mot […]