Präst i Svenska Kyrkan avskedas – predikade om Jesus som Guds son

Svenska Kyrkan skakas om i sina grundvalar efter att det uppdagats att en präst i en mindre församling i Skåne hållit en minst sagt kontroversiell predikan. En av de som närvarade vid predikan berättar för Aristofanes: ”Det kändes väldigt märkligt jag har inte hört något liknande i kyrkan sedan tidigt nittiotal. Prästen verkade på allvar […]