Sverigedemokratisk toppdiplomat erbjuden ett Generalkonsulat

Det hör inte till vanligheterna att vår ”granne i Öst” begär att Sverige utnämner en specifik person till en diplomatisk postering. Den senaste gången det inträffade var, enligt vanligtvis säkra källor, när GRU tyckte att Sven Hirdman vore lämplig på posten som svensk ambassadör i Moskva. Men att en sådan här begäran kommer på statschefsnivå […]

Sanna Sverigevänner erkänner länders självständighet

Om någon förstår behovet av ett eget land är det vi Sverigevänner. Jag delar därför till fullo den frustration som Emmaus Stockholms Julia Finér ger uttryck för på DN Debatt rörande det uppskjutna erkännandet av Västsahara, då det vore tragiskt om de skulle gå samma väg som Principality of Sealand.